Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Reference

Kurz AKOLYTŮ - rok 2016: 

 • Kurz pro akolyty (dle Kán. 230, §3 CIC) očima účastníka

  Více než dvacet farníků povolaných ze všech koutů Královéhradecké diecéze se od ledna do dubna scházelo v Adalbertinu v Hradci Králové na kurzech pro akolyty, aby později mohli aktivně sloužit ve svých farnostech.

  Jednotlivé přednášky a workshopy byly zaměřeny na liturgické předpisy, prezentační dovednosti, rétoriku, firemní kulturu církevní organizace, spolupráci kněží a laiků, krizovou intervenci a doprovázení nemocných a umírajících. Umět si najít čtení pro daný den, umět srozumitelně a přesvědčivě prezentovat svoje myšlenky a názory, umět mluvit s jasnou artikulací a akcentem, působit příjemně, důstojně a přesvědčivě na své okolí, umět pomoci člověku, na kterého byl vložen těžký kříž, umět doprovodit člověka na práh smrti. To jsou jen některé znalosti a dovednosti, které účastníci během kurzu získali. Znalosti, které jsou velmi užitečné nejen ve službě akolyty ale i v jiných oblastech života každého člověka.

  Kurz byl ukončen víkendovou duchovní obnovou na Hoře Matky Boží v Králíkách pod vedením ICLic. Karla Moravce. Tématem duchovní obnovy bylo Misericordiae Vultus a Eucharistie. V tichosti tohoto promodleného místa měli účastnici dostatek času rozjímat nad Božím milosrdenstvím a tajemstvím eucharistie.

  Kurz měl také jeden možná trochu opomíjený rozměr. Byl setkáváním věřících napříč Královéhradeckou diecézí. Setkáváním bratrů a sester, kteří se navzájem obohatili svědectvími své víry, svědectvími o konkrétních projevech Boží lásky, Božího milosrdenství, o tom, jak plnit úkol, který na každého Bůh s důvěrou v člověka vkládá.

  Děkuji Bohu, všem lektorům, organizátorům i účastníkům za toto dílo.

  Zapsal Rudolf Požár

 • v neděli 24. 4. 2016 jsem spolu s dalšími účastníky ukončila kurz pro akolyty. Chtěla bych poděkovat za to, že jsem toto školení mohla absolvovat. Bylo pro mě velkým přínosem nejen proto, že jsem si mohla doplnit vzdělání, naučit se pracovat na sobě, ale také se setkat s novými lidmi a tvořit s nimi společenství. Děkuji všem přednášejícím, kteří nás do jednotlivých témat uměli krásně vtáhnout a kteří byli otevření k našim otázkám. Přeji sobě i ostatním, abychom byli nyní připravení pomáhat v našich farnostech podle toho, jak bude potřeba. (...). Lenka Nováková

 

 • srdečně Vás zdravím z Krkonoš a chtěl bych Vám touto cestou vyjádřit poděkování za perfektní organizaci akce Pastoračního střediska o.p.s. pro nás, nyní již absolventy, kurzu pro akolyty. Náplň všech přednášek v Adalbertinu v Hradci Králové byla velmi zajímavě pojata nejen výběrem témat, ale i díky všem přítomným lektorům, kteří velmi zajímavě a zasvěceně prezentovali jednotlivé lekce a byli nám příkladem i svou osobností. Závěrečná duchovní obnova na Hoře Matky Boží v Králíkách pod vedením P. Karla Moravce byla pak dobrou příležitostí, abychom se všichni zúčastnění ještě lépe při společných modlitbách poznali. (...). Já osobně budu na tento kurz vděčně a rád vzpomínat. S pozdravem Ivan Hanuš

 

 

 


 

Kurz Fundraising farnosti a organizace: 

Účastníci hodnotí kurz jako přínosný. Mnozí i plnění úkolů vzali s humorem a byli nadšení, co se jim podařilo.

Pan arciděkan měl ze všech největší zkušenosti se získáváním peněz, takže se domluvil s panem lektorem a když šli ostatní plnit úkol, udělali si konzultaci ke konkrétnímu velkému projektu, který chystají. 

Doufám, že se nyní roznese po diecézi, co proběhlo a možná se najde postupně daleko více zájemců, pro které by se časem uspořádal kurz další. 

Ing. Solničková Kristýna


 

Kurz AKOLYTŮ:

 • Zároveň bych vám chtěla poděkovat za velmi dobrou úroveň přednášek. Opravdu si z nich mnoho odnáším a něco jsem už při své praxi použila.
  Marie Carbová


Kurz ETICKÁ DILEMATA V PRAXI PRACOVNÍKA CÍRKEVNÍ ORGANIZACE: 

 • Živý výklad, výborná atmosféra, kvalitní příprava lektorů. Teorie tématu zpracovaná na vysoké úrovni doplněná o info z praxe. Zájem o názory posluchačů. Lepší kurz jsem neabsolvovala.

 • Moc děkuji za organizaci tak hodnotného semináře, jaký jsme mohli absolvovat. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. 
  Irena Dernerová

Kurz SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA:

 • Kurs češtiny byl doopravdy dobrý. Vypravovala jsem o gramatických poznatcích jak doma, tak i tady v práci. Sama sleduju kde co je kolem mě napsáno! Čeština mě chytla! ;)  Velice ráda bych se zúčastnila pokračování. Lektorka, Marta Kordíková, byla skvělá, kurs měla dobře připravený a umí o češtině dobře povídat a vysvětlit.
  Tedy pokud by se rýsovalo nějaké pokračování kursu češtiny, tak se hlásím! :-)
  Marta Mikysková

 

 • …vzpomínáme často na seminář ČJ. Vyprávěli jsme o něm i kolegům a tiše nám záviděli...
  Pokud by byla nějaká možnost pokračovat v tomto semináři, tak bychom určitě měli zájem.
  Gabriela Sebö

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO AKOLYTY

 • Skvělé prostředí, prvotřídní služby v Marianu.

 • Za nejpřínosnější považuji témata homilií, výborný přednášející, kněz kapacita, vzdělaný, moudrý … určitě doporučuji!

 • Děkuji za kněze, který mluví do srdce s nadějí, úctou, respektem, s nadhledem a láskou.

 • Děkuji za povzbuzení, načerpání síly ke službě, motivaci.

 • Těchto kurzů by mělo být více!


 

 

 

 

  

Pastorační středisko Hradec Králové
Pastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec Králové