Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Projekty

Název projektu:

Další vzdělávání pro církevní organizace – DVCO 1 - udržitelnost

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.10/01.0014

Cílem tohoto vzdělávacího programu je pomoci zlepšit efektivitu práce zaměstnanců církevních organizací, zvýšit kvalitu řízení a financování, lépe se orientovat v tomto specifickém prostředí. Specifikum tohoto prostředí spočívá v tom, že se jedná o tradiční organizaci s dlouhou historií a hierarchickým uspořádáním, které se však v dnešní době prolíná s uspořádáním demokratickým. Projekt usiluje též o zajištění rozvoje vzdělávacích možností, jež odpovídají novým jevům ve společnosti a změnám ve fungování církve, na které nebyli připraveni v rámci běžného vzdělávání.

Tento projekt vznikl a jeho odzkoušení proběhlo v letech 2010 – 2012 za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Nyní nabízíme kurzy bez výše uvedené finanční podpory, kurzy jsou zpoplatněny

 

VÍCE

Informace o termínech kurzů jsou uvedeny v záložce AKTUALITY.

 

 

 

Název projektu:

Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace – DVCO 2 - udržitelnost  

Název programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.10/03.0029

Kurzy pořádané v rámci projektu DVCO-2 jsou určeny především pro absolventy vzdělávacího programu "Další vzdělávání pro církevní organizace" (DVCO 1). 

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pro církevní organizace (dále jen CO) zvláště o hlubší seznámení s tématy, které CO a její zaměstnanci považují za potřebné. Jde také o využití nové formy výuky (e-learning).

 

Jedná se hlavně o témata:

  • ekonomické zajištění církevní organizace;
  • pomoc spoluobčanům v náročných situacích;
  • vlastní osobnostní rozvoj zaměstnanců;
  • formace dětí;
  • průběh tradičních slavnostních událostí v životě obcí i církve.

Jednotlivé kurzy jsou postaveny na tzv. "partnerském přístupu" - účastníci pod odborným vedením lektora diskutují o předložených problémech, společně nachází řešení a jsou jim nabídnuty nové přístupy.

Kurzy umožní zaměstnancům CO lépe ekonomicky řídit svoji činnost v kontextu s měnícími se podmínkami financování církví (vypořádání církví a státu), odborněji pomáhat lidem v náročných životních situacích, lépe se orientovat v hodnotách CO a modernějším způsobem nabízet tradiční produkty, které společnost od CO očekává.

V jednotlivých kurzech chceme zdůraznit, co je v CO pozitivní pro stabilitu společnosti např. hodnota rodiny, rituálů, nezištné pomoci), a zároveň nabídnout zaměstnancům nové přístupy k úkolům, které CO řeší řadu let.

Tento projekt vznikl a jeho odzkoušení proběhlo v letech 2012 – 2013 za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Nyní nabízíme kurzy bez výše uvedené finanční podpory, kurzy jsou zpoplatněny.

VÍCE

 

Informace o termínech kurzů jsou uvedeny v záložce AKTUALITY.

Pastorační středisko Hradec Králové
Pastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec Králové