Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Přihlášky

Další vzdělávání pro církevní organizace – 

DVCO 1 - udržitelnost 

 • Kurz pro akolyty - PŘIHLÁŠKA 

 • Kurz pro ordinované pracovníky - PŘIHLÁŠKA 

 • Kurz pro vedoucí pracovníky - PŘIHLÁŠKA 

 • Kurz pro zaměstnance církevních organizací - PŘIHLÁŠKA 

 • Kurz pro katechety - PŘIHLÁŠKA 

 • Kurz pro varhaníky - PŘIHLÁŠKA   

 

Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace –
DVCO 2 - urdržitelnost 

 • RITUS - kurz P-1 - PŘIIHLÁŠKA 

 • KRIZOVÁ INTERVENCE - kurz P-2 - PŘIHLÁŠKA 

 • KURZ SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ČESKÉHO JAZYKA - P-3 - PŘIHLÁŠKA 

 • FUNDRAISING FARNOSTI A ORGANIZACE - kurz P-4 - PŘIHLÁŠKA 

 • MAJETEK A INVESTICE - kurz P-5 - PŘIHLÁŠKA 

 • OBSAH PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ - kurz P-6 - PŘIHLÁŠKA 

 • ROZVOJ OSOBNOSTI PRACOVNÍKA CÍRKEVNÍ ORGANIZACE - kurz P-7 - PŘIHLÁŠKA 

 • PRAKTICKÉ ASPEKTY PRÁCE V CÍRKEVNÍ ORGANIZACI - kurz P-8 - PŘIHLÁŠKA 

 • LITURGICKÁ SLUŽBA JÁHNA - kurz P-9 - PŘIHLÁŠKA  

 • ETICKÁ DILEMATA V PRAXI PRACOVNÍKA CÍRKEVNÍ ORGANIZACE - kurz P-10 - PŘIHLÁŠKA 

 • E-learningový kurz - PŘIHLÁŠKA - kurz P-11

Pastorační středisko Hradec Králové
Pastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec Králové