Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

O nás

Obecně prospěšná společnost „Pastorační středisko o.p.s.“ (dále jen OPS) byla založena Biskupstvím královéhradeckým v roce 1999. 

Předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti je zajišťování a organizování pastoračních, evangelizačních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí zejména ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým a jinými církevními právnickými osobami.

V současné době se věnuje především projektu vzdělávání pro církevní organizace. Pastorační středisko se jako jediné v královéhradeckém kraji zabývá vzdělávání zaměstnanců církevních organizací a spolupracuje s týmem lektorů, kteří toto vzdělávání zajišťují. Veškerá školení vytvářejí s respektem vůči hodnotám, které tyto organizace vyznávají, a pomáhají jim rozvíjet křesťanský potenciál pro vytváření stabilní a spokojené společnosti.

 

  1. Projekt - Další vzdělávání pro církevní organizace - DVCO 1 - udržitelnost

V letech 2010 – 2012 jsme realizovali projekt „Další vzdělávání pro církevní organizace“. Celé pilotní odzkoušení trvalo celkem 2 roky a uskutečnilo se za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na školeních jsme spolupracovali s partnerem vzdělávání občanským sdružením Fidcon.

Na základě připomínek účastníků z řad kněží, akolytů, varhaníků, katechetů i laiků pracujících v církevních organizacích jsme vytvořili finální verzi těchto vzdělávacích programů, které jsou pro danou cílovou skupinu naprosto jedinečné.

Nyní nabízíme kurzy bez výše uvedené finanční podpory, kurzy jsou zpoplatněny.

Podrobnější informace naleznete v záložce PROJEKTY

 

  1. Projekt - Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace - DVCO 2 - udržitelnost 

V letech 2012 – 2013 jsme realizovali projekt „Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace“ za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Od ledna 2013 začíná realizace udržitelnosti tohoto projektu (dále jen DVCO 2 - udržitelsnost), která je určena především pro absolventy prvního projektu (DVCO-1).

Cílem projektu je doplnit nabídku vzdělávání pro zaměstnance církevních organizací (dále jen CO).

Jedná se hlavně o hlubší seznámení s tématy:

  • ekonomické zajištění CO;
  • pomoc spoluobčanům v náročných situacích;
  • vlastní osobnostní rozvoj zaměstnanců;
  • formace dětí;
  • průběh tradičních slavnostních událostí v životě obcí i církví.

 

Nyní nabízíme kurzy bez výše uvedené finanční podpory, kurzy jsou zpoplatněny. 

Podrobnější informace naleznete v záložce PROJEKTY

Pastorační středisko Hradec Králové
Pastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec KrálovéPastorační středisko Hradec Králové