Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

19.2.2014

Rozvoj osobnosti pracovníka církevní organizace

Nabízíme KURZ P-7 Rozvoj osobnosti pracovníka církevní organizace 

Termín kurzu: 9. 6. a 16. 6. 2014

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum, přednáškový sál Balbínka

Kurz je určen především  pro: ordinované pracovníky, vedoucí pracovníky církevní organizace, zaměstnance církevní organizace

Lektor: ThLic. David Bouma, Th.D.  

Celkový rozsah kurzu: 2 dny (14 vyučovacích hodin) 

Cena kurzu: 600,- Kč (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování)

Cílem kurzu je: podívat se na některé inspirace, jež k nám přicházejí od klasiků psychologie. Psychologická část kurzu chce přispět k sebepoznání a osobnostnímu zrání pracovníka církevní organizace. Psychologický pohled bude doplněn sociální naukou katolické církve. Bude představen historický přehled působení církve v sociální oblasti a obsah sociálních encyklik. Na tomto základu bude postavena představa o působení církevních organizací v dnešní společnosti, které by mělo odrážet tradiční prvky života církve, zahrnovat naukovou část a být konkurenceschopné v dnešní době.

Pastorační středisko Hradec Králové