Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

2.1.2014

Liturgická služba jáhna

Nabízíme Kurz P-9 - LITURGICKÁ SLUŽBA JÁHNA

Termín kurzu: 21.2., 21.3., 16.5., 19.6. 2014

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum, přednáškový sál Balbínka

Kurz je určen pro: ordinované pracovníky, akolyty

Lektor: ThLic. Ing. Jiří Heblt

Celkový rozsah kurzu: 4 x 1 den (24 vyučovacích hodin) 

Cena kurzu: 1000,- Kč (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování)

Kurz je zaměřen na dvě témata, která jsou pro službu jáhna důležitá. První se týká jeho úkolu hlásat a vysvětlovat evangelium a učení církve a z nich vyplývající hodnotový žebříček. Druhé se týká jeho možnosti vést obřady spojené s přijetím do církve, uzavřením manželství a pohřby.

 

PŘIHLÁŠKA 

 

V případě jakékoliv nejasnosti kontaktujte projektovou manažerku.

Mgr. Pavla Žídková
projektový manažer

telefon: + 420 495 063 619
mobil: + 420 777 233 094
e-mail: zidkova@bihk.cz

Pastorační středisko Hradec Králové