Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

1.4.2014

Krizová intervence

Nabízíme nové termíny kurzu P- 2 KRIZOVÁ INTERVENCE.

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se základními dovednostmi pro provázení člověka krizí, se základními teoretickými pojmy krizové intervence a dovedností vést krizový rozhovor, s rozpracováním teorie potřebné pro orientaci v krizové situaci. Účastníci se budou věnovat postupu vedení rozhovoru, nácviku jednotlivých kroků a postupů se zaměřením na krizová témata charakteristická pro církevní prostředí, s nimiž se setkávají pracovníci v pomáhajících pozicích v církvi.

Kurz je vhodný pro toho, kdo se při své práci setkává s lidmi v náročných životních situacích, a od nichž se očekává, že poskytnou těmto lidem odbornou pomoc. 

Kurz je určený především pro ordinované pracovníky, akolyty, vedoucí pracovníky církevní organizace, zaměstnance církevní organizace. 

Lektorky: Mgr. Daniela Gabrielová a Mgr. Lenka Chválová

Celkový rozsah – 3 dny (24 vyučovacích hodin)

Termíny kurzů a místo konání:

 24. – 25. září 2014 (st a čt) v Marianu v Janských Lázních

5. listopadu 2014 (st) v místnosti Balbínka v Novém Adalbertinu v Hradci Králové

Celkový rozsah kurzu: 3 dny (24 vyučovacích hodin)

Cena kurzu: 2 700,- Kč os/3 dny kurzu (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování)


Pastorační středisko Hradec Králové