Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

4.2.2014

Fundraising farnosti a organizace

Nabízíme nový termín kurzu P-4 Fundraising farnosti a organizace

Cílem tohoto kurzu je příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU, oslovování individuálních dárců v církevním prostředí i mimo ně a práce s nimi, oslovování firemních dárců a práce s nimi, analýza finanční situace církevní organizace a specifika fundraisingového plánování v církevním prostředí. Zapojení členů farní rady do získávání zdrojů a spojitost mezi plánovanými aktivitami a jednotlivými prvky a metodami získávání zdrojů s ohledem na specifika prostředí církve.

Termín kurzu:    28. března 2014 (pátek) a 23. dubna 2014 (středa)

Lektor: Mgr. Jiří Kučera

Místo konání: Hradec Králové,Nové Adalbertinum, přednáškový sál Balbínka 

Celkový rozsah kurzu: 2 dny (16 vyučovacích hodin) 

Kurz je určen pro: ordinované pracovníky, vedoucí pracovníky církevní organizace, zaměstnance církevní organizace

Cena kurzu: cca 950,- (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování)

 

PŘIHLÁŠKA ZDE 

 

 

Pastorační středisko Hradec Králové