Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

10.1.2012

Metodika práce s Biblí s dětmi školního věku

Zahájili jsem další ročník kurzu pro katechety e-learningovou formou. 

Tato forma kurzu umožňuje účastníkům studovat vlastním tempem, v pohodlí svého domova, a na rozdíl od samostudia poskytne studujícím zpětnou vazbu – reakci školitele (tutora) na kontrolní úkoly. Dále poskytne studijní materiály zacílené přímo na předem definované kompetence katechetů.

Aktivní účastníci mají zpřístupněnu lekci 1.

Pastorační středisko Hradec Králové