Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

14.10.2013

Kurz P-11

Závěrečné kolokvium v rámci kurzu Metodika práce s Biblí s dětmi školního věku se uskuteční v sobotu 19.10. 2013 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.  

Tímto kolokviem budou provázet ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
a Mgr. Simona Kubová. 

Pastorační středisko Hradec Králové