Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

29.8.2013

Nabídka kurzů

„Pastoračního střediska o. p. s.“ v rámci udržitelnosti projektu Další vzdělávání pro církevní organizace nabízí vzdělávací kurzy pro kněze a ostatní zaměstnance církve a charity.

Mnozí z vás se v minulých letech účastnili vzdělávacích kurzů pro kněze a ostatní zaměstnance církve a charity (pracovně DVCO - “Další vzdělávání pro církevní organizace“). Rád bych vás pozval na pokračování těchto kurzů. Termíny pro všechny kurzy zatím stanoveny nejsou, budou upřesněny až na základě zájmu přihlášených. V záložce „přihlášky“ bude možné se přihlásit k absolvování jednotlivých kurzů. Nebo můžete kontaktovat projektovou manažerku Pavlu Žídkovou:zidkova@bihk.cz, tel. 777 233 094.

Karel Moravec, odborný garant projektu DVCO

 

PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ

  • Otevřené kurzy (uskuteční se při přihlášení předepsaného počtu osob) pro: 

 

  • Semináře pro organizaci. Některé semináře (jednotlivá témata) je možné zorganizovat i pro konkrétní organizaci. V případě zájmu kontaktujte projektovou manažerku. 

 

Kurz pro ORDINOVANÉ PRACOVNÍKY obsahuje tyto semináře:


A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

A-1.1

 

Prezentační dovednosti

4 x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová;
Bc. Roman Barabáš;
Mgr. Filip Foltán

A-1.2

Timemanagement

3 x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová

A-1.3

Týmová spolupráce v prostředí církevní organizace

4x1,5 hod.

Fidcon

A-1.4

Firemní kultura církevní organizace

2x1,5 hod.

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

B-1

DUCHOVNÍ SPRÁVA

B-1.1

Základní znalost právních norem spojených s vedením farnosti

3x1,5 hod.

 ICLic. Karel Moravec

B-1.2

Etiketa kněze

1x1,5 hod.

Mgr. Antonín Forbelský

B-1.3

Vedení farního archivu/spisovny, psaní farní pamětní knihy

2x1,5 hod.

Mgr. Martin Rechtorik

B-1.4

Restrukturalizace církevní organizace

4x1,5 hod.

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

B-1.5

Řízení pastoračních a ekonomických rad farností

2x1,5 hod.

ICLic. Karel Moravec

B-1.6

Management a vedení změny

3x1,5 hod.

Fidcon

B-2

NOVÉ VÝZVY V OBLASTI TEOLOGIE

 

 

B-2.1

Duchovní doprovázení a krizová intervence

4x1,5 hod.

Mgr. Jan Linhart

B-2.2

Teologická východiska současné pastorační péče

3x1,5 hod.

ThLic. David Bouma, Th.D.

B-2.3

Přístupy k práci s Biblí

3x1,5 hod.

ThLic. Ing. Marie
Zimmermannová

B-2.4

Duchovní identita současného kněze

2x1,5 hod.

Mgr. Pavel Tobek

Celkový rozsah – 10 dnů během 2 let

Uskuteční se při minimálním počtu 12 přihlášených

Celková cena kurzu – 8 400,- Kč

 

 

Kurz pro VEDOUCÍ PRACOVNÍKY obsahuje tyto semináře:

A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

A-1.1

Prezentační dovednosti

4x1,5 hod.

 

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová;
Bc. Roman Barabáš;
Mgr. Filip Foltán

C

ŘÍZENÍ V RÁMCI CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

 

 

C-1

Ekonomický a finanční management církevních institucí

4x1,5 hod.

Ing. Olga Auerspergerová

C-2

Řízení lidí a týmů v prostředí církevní organizace

9x1,5 hod.

Fidcon

C-3

Řešení konfliktů

4x1,5 hod.

Fidcon

C-4

Stress management

2x1,5 hod.

Fidcon

C-5

Vyjednávání

4x1,5 hod.

Fidcon

Celkový rozsah – 7 dnů během 1 roku

Uskuteční se při minimálním počtu 12 přihlášených

Celková cena kurzu – 9 600,- Kč

 

 

Kurz pro ZAMĚSTNANCE CÍRKEVNÍCH ORGANIZACÍ obsahuje tyto semináře:

A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

A-1.1

Prezentační dovednosti

4x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová;
Bc. Roman Barabáš;
Mgr. Filip Foltán

A-1.2

Timemanagement

3x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová

A-1.3

Týmová spolupráce v prostředí církevní organizace

4x1,5 hod.

Fidcon

A-1.4

Firemní kultura církevní organizace

3x1,5 hod.

 ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

D-1

SPECIFIKA KOMUNIKACE A CHOVÁNÍ V CÍRKEVNÍ ORGANIZACI

D-1.1

Efektivní komunikace, komunikační dovednosti

4x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová

D-1.2

Předcházení a řešení konfliktů

3x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová

Celkový rozsah – 5 dnů během 1 roku

Uskuteční se při minimálním počtu 12 přihlášených

Celková cena kurzu – 4 200,- Kč

 

 

Kurz pro AKOLYTY obsahuje tyto semináře:

A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

A-1.1

Prezentační dovednosti

3x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová

A-1.4

Firemní kultura církevní organizace

1x1,5 hod.

ICLic. Karel Moravec

A-2

 

A-2.5

Spolupráce kněží a laiků

1x1,5 hod.

ICLic. Karel Moravec

D-3

SLUŽBA DOBROVOLNÍKŮ V RÁMCI CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

D-3.1

Liturgické předpisy

5x1,5 hod.

ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

D-3.2

Rétorika

2x1,5 hod.

Mgr. Daniel Rumpík

D-3.3

Doprovázení nemocných a umírajících

4x1,5 hod.

Mgr. Petr Kubant

D-3.4

Krizová intervence

3x1,5 hod.

B.Th. Vítězslav Vurst

D-5

PRAKTICKÉ METODY

 

 

 

Duchovní obnova

10x1,5 hod.

ICLic. Karel Moravec

Celkový rozsah – 4x sobota + 1x víkend během 1 roku

Uskuteční se při minimálním počtu - 12 osob

Celková cena kurzu – 2 000,- Kč (v ceně není zahrnuto stravování a ubytování)

 

 

Kurz pro KATECHETY obsahuje tyto semináře:

A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

A-1.1

Prezentační dovednosti

3x1,5 hod.

Mgr. Kateřina Polívková;
Mgr. Helena Johnová

A-1.3

Týmová spolupráce v prostředí církevní organizace

4x1,5 hod.

Fidcon

D-4

PEDAGOGIKA

D-4.1

Obsah a metody práce s rodiči dětí zaměřené na podporu jejich křesťanské výchovy

5x1,5 hod.

ThLic. Ing. Marie
Zimmermannová

D-4.2

Smysl a využití křesťanských tradic ve vzdělávání dětí a mladých lidí

4x1,5 hod.

Mgr. Jana Kobylíková

D-4.3

Využití a tvorba jednoduchých multimediálních pomůcek v náboženském vzdělávání

4x1,5 hod.

ThLic. Ing. Marie
Zimmermannová;
Mgr. Irena Zbrojová

Celkový rozsah – 4x sobota během 1 roku 

Uskuteční se při minimálním počtu - 12 osob

Celková cena kurzu – 2 500,- Kč

 

 

Kurz pro VARHANÍKY obsahuje tyto semináře:

A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

A-1.4

Firemní kultura církevní organizace

2x1,5 hod.

ICLic. Karel Moravec

D-2

ANIMACE BOHOSLUŽEBNÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

D-2.1

Liturgické předpisy

3x1,5 hod.

 ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

D-2.2

Hudební nauka

3x1,5 hod.

Martin Kubát

D-2.3

Hra na varhany

4x1,5 hod.

Václav Uhlíř
PhDr. MgA. František
Vaníček, PhD.
BcA. Vít Havlíček
Martin Kubát

D-2.4

Sborový zpěv

3x1,5 hod.

MgA. Tomáš Žídek;
MgA. Jan Kyselák

Celkový rozsah – 4x sobota

Uskuteční se při minimálním počtu 6 přihlášených

Celková cena – 5 000,- Kč

 

Pastorační středisko Hradec Králové