Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

28.3.2013

Velikonoční přání

Nebojte se!

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach.
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží
v rukou osudy tohoto pomíjivého světa.
A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.
(Jan Pavel II.)

 

Nebojte se! Radujte se!

 

Nadějeplné Velikonoce přeje

Pastorační středisko o. p. s. Hradec Králové

Velikonoční přání

Pastorační středisko Hradec Králové