Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

18.12.2012

Článek v IKD

V lednovém čísel časopisu IKD vyjde článek o projektu Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace v tomto znění.

Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace

Na rok 2013 jsou naplánovány další vzdělávací semináře pro kněze a ostatní zaměstnance církve a charity. Pracovně ve zkratce se program nazývá DVCO-2, navazuje na předchozí dvouletý program vzdělávání DVCO-1 (“Další vzdělávání pro církevní organizace“).

Projekt DVCO-2 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Kurzy pořádané v rámci projektu DVCO-2 jsou tedy zadarmo a jsou určeny především pro absolventy programu DVCO-1. Je ovšem možné, aby se přihlásil i ten, kdo předchozí kurzy neabsolvoval, o přijetí pak bude rozhodováno individuálně. Kurzy jsou omezeny počtem účastníků.

Níže uvádím jen stručný seznam kurzů. Další podrobnější informace naleznete na webu http://pastoracnistrediskohk.cz/ v záložce „projekty“, DVCO-2. Na jednotlivé kurzy je možné se přihlásit prostřednictvím záložky „přihlášky“. Realizace kurzů začne v březnu 2013, většina jich bude opět v Marianu v Janských Lázních. Oproti DVCO-1 bude možné si vybrat třeba jen jeden z kurzů.

P-1 Ritus

P-2 Krizová intervence

P-3 Kurz správného používání ČJ

P-4 Fundraising farnosti a organizace

P-5 Majetek a investice

P-6 Obsah přípravy na manželství

P-7 Rozvoj osobnosti pracovníka CO

P-8 Praktické aspekty práce v CO

P-9 Liturgická služba jáhna

P-10 Etická dilemata v praxi pracovníka CO

P-11 Metodika práce s Biblí - e-learning

 

Karel Moravec

odborný garant projektu

 

Pastorační středisko Hradec Králové