Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

7.12.2012

Článek v ACRG

V ACRG 12/2012 vyšel článek ICLic. Karla Moravce, biskupského vikáře pro pastoraci a církevní školství a odborného garanta projektu DVCO-2.

 

Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace

 

Milí spolubratři,

na rok 2013 jsou naplánovány další vzdělávací semináře pro kněze a ostatní zaměstnance církve a charity. Pracovně ve zkratce se program nazývá DVCO-2, navazuje na předchozí dvouletý program vzdělávání DVCO-1 („Další vzdělávání pro církevní organizace“).

Projekt DVCO-2 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kurzy pořádané v rámci projektu DVCO-2 jsou tedy zadarmo a jsou určeny především pro absolventy programu DVCO-1. Je ovšem možné, aby se přihlásil i ten, kdo předchozí kurzy neabsolvoval, o přijetí pak bude rozhodováno individuálně. Kurzy jsou omezeny počtem účastníků.

Níže uvádím jen stručný seznam kurzů. Další podrobnější informace naleznete na webu http://pastoracnistrediskohk.cz/ v záložce „projekty“, DVCO-2. V krátké době se na tomto webu v záložce „přihlášky“ bude možné přihlásit k absolvování jednotlivých kurzů. První kurzy začnou v březnu 2013, většina dvoudenních bude opět v Marianu v Janských Lázních. Oproti DVCO-1 bude možné vybrat si třeba jen jeden z kurzů.

 

P-1 Ritus

P-2 Krizová intervence

P-3 Kurz správného používání ČJ

P-4 Fundraising farnosti a organizace

P-5 Majetek a investice

P-6 Obsah přípravy na manželství

P-7 Rozvoj osobnosti pracovníka CO

P-8 Praktické aspekty práce v CO

P-9 Liturgická služba jáhna

P-10 Etická dilemata v praxi pracovníka CO

P-11 Metodika práce s Biblí – e-learning

 

ICLic. Karel Moravec

biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství

odborný garant projektu

 

 

Pastorační středisko Hradec Králové