Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

7.12.2012

Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace - TERMÍNY KURZŮ

Na rok 2013 jsou naplánovány další vzdělávací semináře pro kněze a ostatní zaměstnance církve a charity. Pracovně ve zkratce se program nazývá DVCO-2, navazuje na předchozí dvouletý program vzdělávání DVCO-1 (“Další vzdělávání pro církevní organizace“). Projekt DVCO-2 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více informací k jednotlivým kurzům

Přihlášky do jednotlivých kurzů 

NÁZEV KURZU
LEKTOR
TERMÍN
CÍLOVÉ SKUPINY
P-1
Ritus
ThLic. Jan Šlégr, SL.D.
22.4.–23.4. 2013
 
ordinovaný pracovník,
akolyta,
vedoucí pracovník církevní organizace 
 
P-2
Krizová
intervence
Mgr. Daniela Gabrielová,
Mgr. Lenka Chválová Hodková
 
11.4.–12.4.
7.6. 2013
 
ordinovaný pracovník,
akolyta,
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace 
 
P-3
Kurz správného
používání ČJ
Mgr. Marta Kordíková
6.5.–7.5. 2013
 
ordinovaný pracovník,
akolyta,
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace, katecheta
 
P-4
Fundraising farnosti
a organizace
Mgr. Jiří Kučera
23.-24.9. 2013
 
ordinovaný pracovník,
v
edoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace
 
 
P-5
Majetek
a investice
Ing. Olga Auerspergerová
3.10.–4.10. 2013
 
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace
 
 
P-6
Obsah přípravy
na manželství
ICLic. Karel Moravec,
Mgr. Eva Barabášová,
Bc. Roman Barabáš
9.4.–10.4. 2013
 
vedoucí pracovník církevní organizace,
ordinovaný pracovník
 
P-7
Rozvoj osobnosti
pracovníka CO
ThLic. David Bouma,
Th.D.
19.9.–20.9. 2013
 
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace,
ordinovaný pracovník
 
P-8
Praktické aspekty
práce v CO
 
ThLic. David Bouma,
Th.D.,
RNDr. Jiří Stejskal,
Mons. Josef Suchár
27.5.–28.5. 2013
 
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace,
ordinovaný pracovník
 
P-9
Liturgická služba
jáhna
ThLic. Ing. Jiří Heblt
19. – 20.4. a
20. – 21.9. 2013
 
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace,
ordinovaný pracovník
 
P-10
Etická dilemata
v praxi pracovníka CO
Mons. Josef Suchár,
Dr. Vojtěch Eliáš  
21.3.-22.3.
2013
 
vedoucí pracovník církevní organizace,
zaměstnanec církevní organizace,
ordinovaný pracovník
 
 
P-11
Metodika práce
s Biblí
s dětmi
školního věku
 
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová,
Mgr. Simona Kubová
březen - říjen 2013
9.3. 2013 úvodní seminář
 
ordinovaný pracovník,
katecheta
 

 

 

Pastorační středisko Hradec Králové