Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

29.6.2010

Článek v IKD

V červnovém čísle IKD vyšel článek o projektu Další vzdělávání pro církevní organizace v tomto znění.

V minulém roce jsme v rámci strukturálních fondů Evropské unie narazili na zajímavou možnost získání finančních prostředků, které mají sloužit pro rozšíření nabídky vzdělávání dospělých. „Pastorační středisko o.p.s.“se rozhodlo na základě této nabídky začít vytvářet vzdělávací program pro ty, kdo slouží a pracují v církevním prostředí. Tak vznikl projekt pro další vzdělávání kněží, vedoucích pracovníků, běžných zaměstnanců církevních organizací, varhaníků, akolytů a katechetů. Projekt byl doporučen k financování a dnes se za pomoci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR začíná s jeho realizací. Během následujících dvou let bude ze získaných prostředků financováno tzv. pilotní testování kurzů, což znamená, že nově vytvořené kurzy budou uvedeny do praxe, podle reálných potřeb a zpětné reakce účastníků budou dotvářeny a bude hledána jejich optimální podoba. Jak bylo uvedeno výše, finanční prostředky na toto testování jsou zabezpečeny z projektu, takže pro účastníky v následujících dvou letech budou kurzy zdarma. Po ukončení projektu bude „Pastorační středisko o.p.s.“ i nadále vzdělávací program nabízet, ovšem již s finanční účastí účastníků kurzů. V současné době je pro přihlášené účastníky naplánováno několik jednodenních či vícedenních setkání. Předpokládá se, že jde o lidi, kteří už v církvi pracují a toto vzdělávání jim má být pomocí i další inspirací. Při výběru témat jsme se snažili především reagovat na současnost a společenské změny, ke kterým dochází. Naší snahou bude účastníkům pomoci najít způsob práce vlastní dnešní době v církvi. I v tradičním prostředí církevních institucí je žádoucí využívat všech prostředků managementu. Důraz klademe především na možné praktické využití získaných poznatků. Vznikající vzdělávací program je nabízen nejen organizacím v rámci katolické církve, ale je otevřen i zástupcům jiných církví a věřím, že i tato forma setkávání nás může vzájemně obohatit. Obsah připravovaného kurzu a další praktické informace naleznete na webové adrese www.pastoracnistrediskohk.cz. Doufám, že se nám podaří získané prostředky smysluplně využít a vytvoříme nástroj, který bude pomáhat lepšímu fungování místních společenství i celé diecéze.

Mons. Tomáš Holub garant vzdělávacího programu

Pastorační středisko Hradec Králové