Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

16.7.2012

Ukončení druhého pilotního odzkoušení „Dalšího vzdělávání pro církevní organizace“

V měsíci červnu 2012 jsme ukončili druhé pilotního odzkoušení projektu „Další vzdělávání pro církevní organizace“. Během měsíců ledna až června účastníci prošli kurzy věnovanými práci na PC, komunikaci a řešení konfliktů, doprovázení nemocných a umírajících nebo řízení lidí a týmů. Většina účastníků absolvovala i praktické metody vycházející z křesťanské tradice. Dále se např. varhaníci věnovali hudební nauce, hře na varhany, sborovému zpěvu. Celkově se během tohoto období uskutečnilo 35 seminářů.

Z hodnotících dotazníků, které účastníci kurzu vyplňovali, vyplynulo, že vysoce hodnotí odbornost a připravenost lektorů. Dále podtrhnuli, že vybraná témata odpovídala na jejich otázky a že informace načerpané během kurzů hned uplatňovali ve své praxi. Také velmi oceňují přínos vzájemných setkání. Podařilo se vytvořit prostor, kde se účastníci kurzů mohli vzájemně lépe poznat a podělit se o zkušenosti ze své praxe.

Tuto část kurzu úspěšně absolvovalo 85 účastníků. Všem úspěšným absolventům srdečně gratuluje.

Celé pilotní odzkoušení projektu „Další vzdělávání pro církevní organizace“ trvalo celkem 2 roky a uskutečnilo se za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na školeních jsme spolupracovali s partnerem vzdělávání občanským sdružením Fidcon. Jednotlivá setkání probíhala v Hradci Králové, Janských Lázních a Červeném Kostelci.

Na základě připomínek účastníků z řad kněží, akolytů, varhaníků, katechetů i laiků pracujících v církevních organizacích, jsme vytvořili finální verzi těchto vzdělávacích programů, které jdou pro danou cílovou skupinu naprosto jedinečné. Nyní kurzy budeme nabízet s finanční spoluúčastí přihlášených, nadále je však budeme finančně dotovat.

Více informací se dočtete na konci srpna na těchto stránkách. 

Pastorační středisko Hradec Králové