Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

21.10.2019

Kurz pro akolyty

Bližší informace

Kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání, (zkráceně kurz pro akolyty dle Kán. 230, § 3 CIC: "Kde k tomu radí potřeba církve, mohou laici při nedostatku svěcených služebníků doplňovat některé jejich služby ... "), probíhá v budově Nového Adalbertina, Velkém náměstí 32, v Hradci Králové. 

Při zahájení obdrží účastníci studijní texty, které je budou provázet celým kurzem. 

Kurzovné ve výši 2.000,- Kč, většinou hradí farnost, která účastníka vysílá. Na platbu vystavujeme fakturu.

V ceně kurzovného není zahrnuta platba za duchovní obnovu, kterou je celý kurz ukončen.  

Celkové penzum kurzu je 29 bloků tj. 100%, pro úspěšné absolvování se musí zájemce o kurz zúčastnit alespoň 75%, tj. 22 bloků.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník "Osvědčení o absolvování kurzu pro akolyty".

Kněze vysílající farnosti informujeme, že zájemce kurz úspěšně absolvoval. 

Kněz zasílá žádost o dovolení pro pomocníky při podávání svatého přijímání na konzistoři Biskupství královéhradeckého (to platí pro absloventy z Královéhradecké diecéze).

Tato žádost může být volně napsána, podstatné je, aby vystihovala, že duchovní žádá o dovolení pro pomocníky při podávání svatého přijímání 

Žádost by měla obsahovat podpisy dvou členů pastorační rady a také zmínku o tom, že dotyční jsou absolventy kurzu pro akolyty.

Formulář Žádost o dovolení pro pomocníky při podávání svatého přijímání neexistuje.

Pastorační středisko Hradec Králové