Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

25.9.2018

Metodický seminář

Hudba ve výuce náboženství

Zveme na metodický seminář v Havlíčkově Brodě, který je zaměřený na práci s hudebními nástroji a vnímání hudby v rámci hodin náboženství a katechezí. Seminář se uskuteční 24. listopadu v Mateřském centru Zvoneček Havlíčkův Brod.

Seminář vede: Mgr. Zuzana Slavíčková M.A.
Uzávěrka přihlášek 19.11.2018

 

Více informací: Iva Čiperová – kc@bihk.cz


 

Metodický seminář

 

Hudba ve výuce náboženství a v katechezi

s dětmi ve věku 6 – 12 let

Sobota 24. 11. 2018.

Mateřské centrum Zvoneček v Havlíčkově Brodě

od 9 do 15 hodin


Program:

- hudba k biblickému textu (vlastní improvizace k příběhu, atmosféra, pocity)

- naslouchání hudbě, vnímání vlastních pocitů při poslechu hudby - trénink a kultivace smyslového vnímání (sluchu)

- příklady aktivit aktivního muzicírování v hodinách náboženství (hra na tělo, práce s hlasem, hra na elementární nástroje)

  

Lektor: Mgr. Zuzana Slavíčková, M. A.

 

Pastorační středisko Hradec Králové