Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

9.1.2012

Průběh první části druhého pilotního odzkoušení

Na začátku října 2011 začala první část kurzů druhého pilotního odzkoušení. Prozatím proběhlo, ve spolupráci s partnerem vzdělávání občanským sdružením Fidcon 9 setkání v Hradci Králové a Janských Lázních, kterých se zúčastnilo 102. lidí (kněží, akolytů, varhaníků, katechetů i laiků pracujících v církevních organizacích). Mezi účastníky jsou nejenom lidé z řad římskokatolické církve, ale i církve husitské.

Prozatím všichni účastníci prošli kurzy Manažerských dovedností, kde se učili prezentačním dovednostem i   timemanagementu, dále týmové spolupráci a také se dozvěděli leccos z tajů firemní kultury.

Z reakcí účastníků víme, že většina z nich je s náplní těchto kurzů velmi spokojená, s povděkem kvitují vyváženost teoretické a praktické stránky konkrétního tématu, praktické vyzkoušení si probíraného. Např. účastníci si připravili krátkou prezentaci, kterou odprezentovali před kamerou. Jeden z účastníků v následném hodnotícím dotazníku uvedl: „…nejpřínosnější pro mě bylo natáčení – i když stresující – člověk vidí, jak působí na druhé a může na svém projevu pracovat“. Dále účastníci velice pozitivně hodnotí možnost otevřeně diskutovat o daném tématu, při čemž dochází k ujasnění si probíraného a propojování souvislostí. Také velice oceňují nasazení a profesionalitu přednášejících, ale i nadšení a spolupráci přítomných ve skupině. Nezanedbatelný přínos je i ve výměně zkušeností mezi účastníky konkrétního kurzu.

Během ledna zahájíme druhou část kurzů druhého pilotního odzkoušení, kde se např. budeme věnovat práci na PC nebo tvorbě pomůcek, mezi další témata patří řešení konfliktů, doprovázení nemocných a umírajících nebo řízení lidí a týmů atd.

Pastorační středisko Hradec Králové