Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

27.9.2011

Příprava na druhé pilotní odzkoušení

V těchto dnech uzavíráme další část projektu Další vzdělávání pro církevní organizace. Po prvním pilotním odzkoušení všech kurzů jsme celý projekt hodnotili a společně s lektory a garanty navrhovali změny, které by měly vést k větší efektivitě a užitečnosti kurzů.

Hodnocení proběhlo na základě zpětné vazby, kterou jsme dostali od všech účastníků. Kurzy byly hodnoceny bezprostředně po skončení jednotlivých témat a každý z absolventů kurzu na závěr vypracoval práci, v níž hodnotil přínos kurzupro svoji práci. Hodnocení se účastnili i samotní lektoři a garanti, kteří se mnohých školení účastnili.

Některá témata byla rozšířena, jiná zkrácena. V druhém pilotním odzkoušení bude kladen ještě větší důraz na praktický nácvik osvojovaných dovedností a více bude zařazena zážitková forma výuky.

Většina lektorů přepracovala své materiály a vylepšila je pro nové účastníky.

Na začátku října začínají kurzy druhého pilotního odzkoušení. Věříme, že přestože se stále jedná o zkušební verzi projektu, přinese to jejím účastníkům zajímavé postřehy pro jejich práci, pomůže jim najít body, v kterých by se mohli zlepšit a o které se mohou ve své práci opřít.

Pastorační středisko Hradec Králové