Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

26.9.2016

Kurz Ritus

Ritus

Ve dnech 24. - 25. 3. 2017 se uskuteční kurzu P- 1 RITUS.

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se základními prvky křesťanské liturgie a jejich praktickou aplikací v rámci pravidelných či příležitostných aktivit ve farnosti a v životě obce.

Lektor: ThLic. Jan Šlégr, SL.D.

Cena kurzu: 250,- Kč (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování) 

Místo konání: Marianum, Janské Lázně  


Pastorační středisko Hradec Králové