Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

8.9.2016

Kurz pro akolyty

Přinášíme malé ohládnutí za kurzem pro akolyty, který se uskutečnil v roce 2016. 

Nový kurz otevřeme v lednu 2017. 

Kurz pro akolyty (dle Kán. 230, §3 CIC) očima účastníka

Více než dvacet farníků povolaných ze všech koutů Královéhradecké diecéze se od ledna do dubna scházelo v Adalbertinu v Hradci Králové na kurzech pro akolyty, aby později mohli aktivně sloužit ve svých farnostech.

Jednotlivé přednášky a workshopy byly zaměřeny na liturgické předpisy, prezentační dovednosti, rétoriku, firemní kulturu církevní organizace, spolupráci kněží a laiků, krizovou intervenci a doprovázení nemocných a umírajících. Umět si najít čtení pro daný den, umět srozumitelně a přesvědčivě prezentovat svoje myšlenky a názory, umět mluvit s jasnou artikulací a akcentem, působit příjemně, důstojně a přesvědčivě na své okolí, umět pomoci člověku, na kterého byl vložen těžký kříž, umět doprovodit člověka na práh smrti. To jsou jen některé znalosti a dovednosti, které účastníci během kurzu získali. Znalosti, které jsou velmi užitečné nejen ve službě akolyty ale i v jiných oblastech života každého člověka.

Kurz byl ukončen víkendovou duchovní obnovou na Hoře Matky Boží v Králíkách pod vedením ICLic. Karla Moravce. Tématem duchovní obnovy bylo Misericordiae Vultus a Eucharistie. V tichosti tohoto promodleného místa měli účastnici dostatek času rozjímat nad Božím milosrdenstvím a tajemstvím eucharistie.

Kurz měl také jeden možná trochu opomíjený rozměr. Byl setkáváním věřících napříč Královéhradeckou diecézí. Setkáváním bratrů a sester, kteří se navzájem obohatili svědectvími své víry, svědectvími o konkrétních projevech Boží lásky, Božího milosrdenství, o tom, jak plnit úkol, který na každého Bůh s důvěrou v člověka vkládá.

Děkuji Bohu, všem lektorům, organizátorům i účastníkům za toto dílo.

Zapsal Rudolf Požár

 

 

Pastorační středisko Hradec Králové