Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

1.3.2016

ROZVOJ OSOBNOSTI PRACOVNÍKA CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

 

Termín kurzu: 30. - 31.5.2016 a 12. - 13-9.2016  

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum

Kurz je určen především pro: ordinované pracovníky, vedoucí pracovníky církevní organizace, zaměstnance církevní organizace

Lektor: ThLic. David Bouma, Th.D.

Celkový rozsah kurzu: 2 dny (14 vyučovacích hodin) 

Cena kurzu: 700,- Kč (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování) 

Přihlášku odevzdejte nebo zašlete elektronicky do 10. 5. 2016

Cílem kurzu je: podívat se na některé inspirace, jež k nám přicházejí od klasiků psychologie. Psychologická část kurzu chce přispět k sebepoznání a osobnostnímu zrání pracovníka církevní organizace. Psychologický pohled bude doplněn sociální naukou katolické církve. Bude představen historický přehled působení církve v sociální oblasti a obsah sociálních encyklik. Na tomto základu bude postavena představa o působení církevních organizací v dnešní společnosti, které by mělo odrážet tradiční prvky života církve, zahrnovat naukovou část a být konkurenceschopné v dnešní době.

Pastorační středisko Hradec Králové