Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

9.9.2015

Obsah přípravy na manželství

Kurz je určený především pro ordinované pracovníky, vedoucí pracovníky církevní organizace

Lektor: ICLic. Karel Moravec, Mgr. Eva Barabášová, Bc. Roman Barabáš
Celkový rozsah – 2 dny (14 vyučovacích hodin) 

Termín kurzu: 10. 10. a 28. 11. 2015

Místo konání:  Hradec Králové, Nové Adalbertinum, přednáškový sál Balbínka 

Cena kurzu: 750,- Kč (v ceně není zahrnuto cestovné ani stravování)  

Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků se současnými trendy ve společnosti (výsledky sociologických průzkumů a dopady na rodinu a děti), seznámení se s novými doporučeními pro přípravu snoubenců na manželství, světovými trendy a doporučeními, aplikacemi na místní podmínky. Součástí kurzu budou praktické ukázky z přípravy na manželství a nácvik komunikace.

PŘIHLÁŠKA

Pastorační středisko Hradec Králové