Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

28.4.2015

Fundraising farnosti a organizace

Kurz Fundraising farnosti a organizace se usutečnil ve dnech 16. a 17. 4. 2015.

 

Účastníci hodnotí kurz jako přínosný. Mnozí i plnění úkolů vzali s humorem a byli nadšení, co se jim podařilo.

Pan arciděkan měl ze všech největší zkušenosti se získáváním peněz, takže se domluvil s panem lektorem a když šli ostatní plnit úkol, udělali si konzultaci ke konkrétnímu velkému projektu, který chystají. 

Doufám, že se nyní roznese po diecézi, co proběhlo a možná se najde postupně daleko více zájemců, pro které by se časem uspořádal kurz další. 

Ing. Solničková Kristýna

 

 

 

 

 

Pastorační středisko Hradec Králové