Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

8.12.2014

Metodika práce s Biblí s dětmi školního věku

V rámci projektu Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace DVCO 2 pořádáme již třetí ročník dosud úspěšného e-learningového kurzu pro kněze, katechety a učitele náboženství. Do kurzu se mohou přihlásit i animátoři společenství jakékoliv věkové skupiny. 

Cílem kurzu je osvojit si metody práce s dětmi, které jim přiblíží svět Bible, uvedou je do četby jejich textů a pomohou jim objevovat jejich poselství o spáse člověka. K vlastnímu tématu kurzu se budeme postupně přibližovat řešením základních otázek každé lekce:

1. lekce: Co pro koho představuje Bible?

2. lekce: Jak přistoupit k Bibli ve výuce a katechezi?

3. lekce: Jak musí být "vybaven" katecheta či učitel, aby mohl pracovat s Biblí s dětmi?

4. lekce: Co znamená Bible pro dítě?

5. lekce: Nejvýraznějším literárním druhem Bible blízkým dítěti jsou příběhy. Jak k nim přistupovat?

6. lekce: Jaké metody práce můžeme volit s dětmi při zpracování příběhů Bible?

7. lekce: S jakými dalšími literárními druhy z Bible můžeme pracovat a jak?

8. lekce: Jak pracovat se zfilmovanými biblickými příběhy?

9. lekce: Jak pomoci dětem porozumět některému teologickému termínu (např. spása)?

10. lekce: Jak kdo z nás s Biblí v katechezi či ve výuce pracuje? Co se můžeme od sebe naučit?

 

PŘIHLÁŠKA 

Pastorační středisko Hradec Králové