Pastorační středisko Hradec Králové Pastorační středisko Hradec Králové

Aktuality

14.6.2010

Jména lektorů

Na přípravě vzdělávacího programu se pracuje od března a nyní jsou již známá jména lektorů pro první testovací rok. Tito lidé v současnosti pracují na přípravě jednotlivých přednášek.

KÓD

NÁZEV

LEKTOR

A

SPOLEČNÝ ZÁKLAD

 

A-1

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

A-1.1

Prezentační dovednosti

Mgr. Kateřina Polívková

Bc. Veronika Sodomková

Mgr. Michal Pokorák

A-1.2

Timemanagement

A-1.3

Týmová spolupráce v prostředí církevní organizace

Občanské sdružení Fidcon

A-1.4

Firemní kultura církevní organizace

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

A-2

DOPLNĚK KE VZDĚLÁNÍ

 

A-2.1

Práce s PC

Ing. Jana Polívková

A-2.2

Seminář komunikačních dovedností s důrazem na správné používání ČJ

Marta Kordíková

A-2.3

Výběr a vedení dobrovolníků v církevních organizacích

Mgr. Ludmila Horáčková

A-2.4

Vztah kategoriální a teritoriální pastorace

ICLic. Karel Moravec

A-2.5

Spolupráce kněží a laiků

ICLic. Karel Moravec

B

SLUŽBA ORDINOVANÝCH PRACOVNÍKŮ CÍRKVE

 

B-1

DUCHOVNÍ SPRÁVA

 

B-1.1

Základní znalost právních norem spojených s vedením farnosti

ICLic. Karel Moravec

B-1.2

Etiketa kněze

Mgr. Antonín Forbelský

B-1.3

Vedení farního archivu/spisovny, psaní farní pamětní knihy

Mgr. Martin Rechtorik

B-1.4

Restrukturalizace církevní organizace

ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

B-1.5

Řízení pastoračních a ekonomických rad farností

ICLic. Karel Moravec

B-1.6

Management a vedení změny

Občanské sdružení Fidcon

B-2

NOVÉ VÝZVY V OBLASTI TEOLOGIE

 

B-2.1

Duchovní doprovázení a krizová intervence

Mgr. Jan Linhart

B-2.2

Teologická východiska současné pastorační péče

ThLic. David Bouma

B-2.3

Přístupy k práci s Biblí

Mgr. Ing. Marie Zimmermannová

B-2.4

Duchovní identita současného kněze

ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM

C

ŘÍZENÍ V RÁMCI CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

 

C-1

Ekonomický a finanční management církevních institucí

Ing. Olga Auerspergerová

C-2

Řízení lidí a týmů v prostředí církevní organizace

Občanské sdružení Fidcon

C-3

Řešení konfliktů

Občanské sdružení Fidcon

C-4

Stress management

Občanské sdružení Fidcon

C-5

Vyjednávání

Občanské sdružení Fidcon

D

DALŠÍ FUNKCE V CÍRKEVNÍCH ORGANIZACÍCH

 

D-1

SPECIFIKA KOMUNIKACE A CHOVÁNÍ V CÍRKEVNÍ ORGANIZACI

 

D-1.1

Efektivní komunikace, komunikační dovednosti

Mgr. Kateřina Polívková

D-1.2

Předcházení a řešení konfliktů

Mgr. Kateřina Polívková

D-1.3

Etiketa církevního prostředí

Mgr. Antonín Forbelský

D-2

ANIMACE BOHOSLUŽEBNÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

 

D-2.1

Liturgické předpisy

garant: ThLic. Jan Šlégr, S.L.D.

D-2.2

Hudební nauka

D-2.3

Hra na varhany

D-2.4

Sborový zpěv

D-3

SLUŽBA DOBROVOLNÍKŮ V RÁMCI CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

 

D-3.1

Liturgické předpisy

garant: ThLic. Jan Šlégr, S.L.D.

D-3.2

Rétorika

D-3.3

Doprovázení nemocných a umírajících

D-3.4

Krizová intervence

D-4

PEDAGOGIKA

 

D-4.1

Obsah a metody práce s rodiči dětí zaměřené na podporu jejich křesťanské výchovy

garant:                                                                  Mgr. Ing. Marie Zimmermannová

D-4.2

Smysl a využití křesťanských tradic ve vzdělávání dětí a mladých lidí

D-4.3

Využití a tvorba jednoduchých multimediálních pomůcek v náboženském vzdělávání

D-5

PRAKTICKÉ METODY

 

D-5.1

Seminář zážitkových metod vycházející z křesťanské tradice

ICLic. Karel Moravec

Pastorační středisko Hradec Králové